Kiedy zetknęłam się z Evidence-Based Management (EBM), moim pierwszym wrażeniem było zaskoczenie, że tak istotne miary poznałam tak późno. To empiryczne podejście do doskonalenia rezultatów i wyników biznesowych daje odpowiedź na wiele pytań. I przede wszystkim sprawia, że podejmowanie decyzji w zmiennym środowisku jest dokładniejsze.

Pełny opis EBM znajdziesz na stronie scrum.org, zaś w poniższym tekście pokażę Ci podstawy i moje przemyślenia o zarządzaniu przez dowody (miary) i empiryzm.

Na czym polega Evidence-Based Management?

W Przewodniku po Evidence-Based Management czytamy, że EBM jest empirycznym podejściem, które pomaga organizacjom ciągle doskonalić rezultaty dla klienta, zdolności organizacyjne i wyniki biznesowe w warunkach niepewności. I dalej: EBM umożliwia organizacjom systematyczną poprawę ich wydajności w czasie i dopracowanie ich celów w oparciu o lepsze informacje. Upraszczając, jest to sposób na zwiększenie dostarczanej wartości. Łatwo wywnioskować, że w konsekwencji będzie to także wzrost wyników organizacji poprzez opieranie decyzji na konkretnych informacjach czy miarach. 

W EBM efekty opisane powyżej osiąga się wg autorów Przewodnika poprzez:

 • mierzenie obecnych warunków,
 • stawianie celów do osiągnięcia,
 • formułowanie małych eksperymentów usprawniających,
 • mierzenie efektów eksperymentów,
 • sprawdzanie i dostosowanie celów i następnych kroków.

Podejście to pomaga w podejmowaniu decyzji poprzez dostarczanie dowodów przemawiających za czy też przeciw konkretnym działaniom. W takim ujęciu, każdy krok organizacji powinien być oparty na ocenie sytuacji, a nie tylko na domysłach czy przeczuciach. Te także są ważne, lecz EBM skupia uwagę na empiryzmie, ciągłej walidacji miar i informacji zwrotnej. 

W Przewodniku znajdziemy także opis kluczowych elementów wpływających na osiąganie celów w serii małych kroków. Są to:

 1. Cel Strategiczny,
 2. Cele Pośrednie,
 3. Krótkoterminowe Cele Taktyczne,
 4. Stan Początkowy,
 5. Stan Obecny.
Evidence-Based Management kluczowe elementy
Źródło: scrum.org

Osiąganie określonych celów dzieje się dzięki stawianiu hipotez, eksperymentowaniu, sprawdzaniu i dostosowywaniu bieżących działań.

Kluczowe Obszary Wartości

We właściwym zrozumieniu tego, jakie efekty przynoszą nasze działania, EBM proponuje Kluczowe Obszary Wartości (KOW). Wśród obszarów wyróżniamy:

 • Wartość Obecna (Current Value) – zrozumienie jaką wartość obecnie dostarcza produkt (klientom i interesariuszom),
 • Wartość Niezrealizowana (Unrealized Value) – potencjalna przyszła wartość, która mogłaby być zrealizowana w przypadku spełnienia potrzeb potencjalnych klientów i interesariuszy,
 • Czas do Wprowadzenia na Rynek (Time-to-Market) – obserwacja czasu potrzebnego do dostarczenia wartości,
 • Zdolność do Innowacji (Ability to Innovate) – obserwowanie i maksymalizowanie zdolności do dostarczenia nowych możliwości i innowacji.

Każdy KOW skupia się na innym aspekcie wartości rynkowej czy potencjału organizacji, a w jego skład wchodzą Kluczowe Miary Wartości (KMW). W mojej opinii, każda z tych miar bardzo precyzyjnie określa to, gdzie jesteśmy z produktem czy organizacją. Mimo ich prostoty, wnioski jakie są do potencjalnego wyciągnięcia mogą w dużym stopniu wpłynąć na kształt działań zespołów czy całych firm. Co ważne, autorzy nadmieniają, że dopiero gdy stosowane są wszystkie z nich, można mówić o stosowaniu Evidence-Based Managementu. 

Evidence-Based Management kluczowe miary wartości
Źródło: scrum.org

W Przewodniku po EBM każdy obszar został dogłębnie opisany i poparty przykładami, a miary wymienione i wyjaśnione. Pomimo niewielu stron tekstu, autorzy przekazali tę wiedzę bardzo skutecznie, zatem zachęcam do pogłębienia tematu właśnie tam :).

Pętla Eksperymentu

Widoczna na wykresie poniżej Pętla Eksperymentu to sposób na przejście ze Stanu Obecnego do kolejnego Celu Pośredniego i na końcu do Celu Strategicznego. Jest to wariacja cyklu PDCA Deminga, ktora pokazuje dokładnie jak powinno przebiegać działanie w zmiennym środowisku.

Składowe Pętli Eksperymentu to:

 • sformułowanie hipotezy dla usprawnienia,
 • przeprowadzenie eksperymentów,
 • sprawdzenie rezultatów,
 • dostosowanie Twoich celów lub Twojego podejścia na podstawie tego czego się nauczyłeś.
Evidence-Based Management pętla eksperymentu
Źródło: scrum.org

Ogromną zaletą działania wg powyżej opisanych kroków jest to, że weryfikujemy postawione założenia z udziałem elementów produktu w rękach klientów i interesariuszy. Nie są to zatem tylko przypuszczenia, a prawdziwe wyniki. Patrząc z perspektywy rozwoju np. produktu, każda funkcjonalność produktu będzie niosła ze sobą hipotezę, więc staje się częścią Pętli. W tym miejscu pojawia się powiązanie EBM ze zwinnym podejściem (agile). Małe kroki, które są mierzone i dopasowywane, czyli dobrze znane inspekcja i adaptacja.

Podsumowanie

Podejście oparte o KOW, KMW i Pętlę Eksperymentów dodaje do procesu usprawniania produktów i organizacji jawność i przejrzystość pracy. W organizacjach zwinnych wprowadzenie tego typu spojrzenia na produkt nie powinno być trudne, przynajmniej w teorii. W praktyce sprowadza się to do regularnego zbierania danych i ich analizowania, by potem wyciągnąć wnioski i zastosować przy podejmowaniu kolejnych kroków. Miary wspomniane w Przewodniku pomagają w identyfikacji źródeł problemów, zauważaniu reakcji klientów i organizacji na wprowadzane zmiany, co w efekcie bardzo mocno wpływa na dostarczaną wartość. 

Wdrożenie EBM jest czymś, co rekomendowałabym każdemu, kto utknął na drodze do osiągania Celów Strategicznych, ale także temu kto dopiero zaczyna tę drogę. W mojej opinii, to doskonały sposób na zredukowanie ryzyk i niepewności pojawiających się w każdej organizacji.


Sprawdź nasze ostatnie wpisy: