Dziś odpowiemy sobie na pytanie jak estymować przy wykorzystaniu wcześniejszego doświadczenia. Sposób estymacji jakim jest Team Estimation Game należy do technik estymacji relatywnych, co oznacza, że kolejne oszacowania nadawane są na podstawie odniesienia do poprzednich zadań. Na podstawie porównywania złożoności poszczególnych elementów zespół określa jak ułożyć je w skali. 

Jak większość wymienionych w części drugiej, ta technika wymaga zaangażowania całego zespołu – mechanika przebiegu w pewnym sensie to “narzuca”. Niewątpliwie jest to plusem! Jak możemy przeczytać w książce Jeffa Pattona, User Story Mapping: “The real value of stories isn’t what’s written down on the card. It comes from what we learn when we tell the story.”. Wniosek nasuwa się więc sam: opowiadanie i zrozumienie jest kluczem do sukcesu!

Zasady gry

Team Estimation Game prowadzone po raz pierwszy różni się od tego, które będziemy prowadzić w kolejnych iteracjach. Różnica polega na tym, na czym bazujemy i jak kończymy:

 1. Gdy gramy po raz pierwszy, zaczynamy od pustej tablicy czy stołu.
 2. Gdy podchodzimy do estymacji po raz drugi startujemy od wcześniej utworzonej grupy zadań z przypisanymi estymacjami i nie wchodzimy w etap ponownego przydzielania kolumn.

Pozostałe elementy gry są takie same. Zasady są następujące:

 1. Na starcie będą potrzebne wydrukowane lub przygotowane w narzędziu wirtualnym zadania, historyjki, jakie zamierzamy estymować. Powinny być uporządkowane zgodnie z kolejnością w backlogu, ale nie jest to konieczne. Takie ułożenie pomoże skupić się na tych najbardziej priorytetowych elementach na wypadek, gdyby zabrakło czasu. 
 2. Pierwszy krok, to wyłożenie zadania z góry listy na środek, jeszcze bez nadawania jej konkretnej wartości. 
 3. Pierwsza osoba z zespołu wykłada drugie zadanie i decyduje, po której stronie już wyłożonego zadania się ono znajdzie – położenie po lewej oznacza, że zadanie jest mniejsze a po prawej, że jest większe. W przypadku stwierdzenia, że rozmiary są jednakowe, tworzymy kolumnę.
  1. W trakcie gry, toczą się dyskusje, pytania, ale nie powinno odbywać się podważanie decyzji osoby estymującej, tak by wpłynąć na położenie karty. Wyrażanie swojego zdania, doradzanie, czy też sugerowanie można wcielać w życie tylko podczas swojej rundy.
 4. Kolejna osoba może wykonać jeden z dwóch ruchów:
  1. Pobrać nowe zadanie i przyporządkować je na osi estymacji;
  2. Zmienić położenie istniejącego już na osi elementu.
 5. Kolejne osoby wykonują swoje ruchy w kółko aż to momentu, kiedy zostaną oszacowane wszystkie karty lub skończy się wyznaczony czas. 
 6. Po oszacowaniu całej listy zadań, odbywa się ostatnie sprawdzenie – tzw. uzyskanie zgodności. Cały zespół stwierdza, czy oś jest w porządku czy nie. Jeśli nie to trwają dyskusje i zmiana położenia kart.
 7. Na koniec, tak powstałe kolumny otrzymują swoje wartości. Przy tym punkcie ważne są wspólne dyskusje i praca nad tym, by zadania odpowiadały wartościom w sposób sensowny.

Estymacja z użyciem TEG w przypadku już raz utworzonych kolumn i przypisania liczb odbywa się z wykorzystaniem wyestymowanych zadań, jako pierwotnych referencji, skali itp. Pomija się wtedy punkty 2 i 7. 

Jak estymować? Symulacja

Podczas warsztatów zorganizowanych przez Agile Wrocław, starałyśmy się odpowiedzieć na pytanie “jak estymować?” i przeprowadziłyśmy symulację estymacji z użyciem opisywanej techniki. Skupiałyśmy się nie tylko na mechanice, ale także na czynnikach jakie mają wpływ na sam proces i zachowanie zespołów. Zapis ze spotkania możecie obejrzeć pod linkiem

Wady i Zalety

Po przeprowadzonej symulacji zapytałyśmy uczestników o wady i zalety, oto co udało nam się usłyszeć:

Zalety:

 • stymulowanie dyskusji;
 • wspieranie wypowiadania się przez każdą osobę;
 • utrzymując wyniki estymacji z poprzedniego spotkania mamy możliwość zweryfikowania ich i estymacji kolejnych na podstawie danych historycznych.

Wady:

 • trudne utrzymanie na wodzy chęci doradzania, gdy nie jest nasza kolej;
 • czasochłonność i skomplikowane zasady w stosunku do innych technik;
 • wysoki próg wejścia w grę dla nowych osób.

Podsumowanie

Team Estimation Game jest techniką estymacji relatywnej, która przez porównywanie pozwala na określanie złożoności. Najważniejsze nie są tutaj wartości a dyskusja nad elementem backlogu i zrozumienie wartości jaką przynosi on produktowi. Zachęcamy do wypróbowania TEG w praktyce, ale również do korzystania z pozostałych technik, które wymieniłyśmy w drugiej części serii.

Zobacz drugą część serii o technikach szacowania >>


Sprawdź nasze ostatnie wpisy: