Zarządzanie 3.0, a szczególnie “3.0” brzmi jakbyśmy weszli w nowy rozdział zarządzania, takie swoiste nowe otwarcie. Tytuł sugeruje też, że poprzednie wersje są nieaktualne, przestarzałe. Można się z tym zgodzić lub nie, polemizować i prowadzić długie wykłady, w tym artykule przyjrzymy się Zarządzaniu 3.0 w świetle zwinnego świata. Zapraszam do lektury :). 

Zarządzanie 3.0 – o czym mowa?

Jurgen Appelo, autor książki “Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders” mówi o trzech modelach zarządzania. I tak model 1.0 to przywództwo typu rozkazuj i kontroluj, organizacje są zarządzane od góry do dołu, władzą dysponują nieliczni. Kolejny model, 2.0, to jak pisze autor, 1.0 z mnóstwem dodatków, lecz z tą samą hierarchią. Zarządzanie 3.0 to złożoność. Zamiast hierarchii jest sieć – złożona, żywa i oparta na ludziach. 

Zatem, 3.0 jest kolejną wersją, czy czymś zupełnie nowym? I jedno i drugie! Ten sposób przewodzenia ukazuje organizacje w różnych perspektywach. Oficjalnie zarządzanie 3.0 posiada swój model o imieniu Martie :). Jest on podstawą do zrozumienia całej idei zwinnego zarządzania. 

Martie – model zarządzania 3.0

martie
źródło: Management 3.0, Jurgen Appelo

Widoczny na powyższym rysunku Martie, obserwuje 6 aspektów:

  1. Motywowanie ludzi
  2. Empowerment zespołów
  3. Definiowanie ograniczeń
  4. Rozwijanie kompetencji
  5. Tworzenie struktury
  6. Ulepszanie wszystkiego

Najlepiej opisuje je sam autor w ostatnim rozdziale książki:

Moim zdaniem najważniejszą częścią organizacji są ludzie, a menedżerowie muszą rozbić wszystko, co tylko mogą, aby ludzie ci byli aktywni, kreatywni i zmotywowani. Sądzę, że zespoły mogą się same organizować, co wymaga empowermentu, autoryzacji i zaufania ze strony kierownictwa. Wyjaśniłem, że samoorganizacja może prowadzić do wszystkiego, w związku z czym niezbędne jest chronienie ludzi oraz wspólnych zasobów, a także wskazanie ludziom jasnego celu oraz zdefiniowanie celów. Wierzę też, że zespoły nie osiągną tych celów, jeżeli członkowie zespołów nie będą wystarczająco kompetentni, i że to menedżerowie muszą przyczyniać się do rozwoju ich kompetencji. Wiele zespołów funkcjonuje w kontekście organizacji złożonych, w związku z czym jestem przekonany, że ważne jest rozważenie struktur wzbogacających komunikację. Myślę również, że ludzie, zespoły i organizacje muszą się bezustannie ulepszać, aby jak najdłużej odraczać niepowodzenie. 

I dalej możemy przeczytać:

Zwinność polega na odnoszeniu sukcesów w nieustannie zmieniającym się otoczeniu. 

Zatem, jak na dłoni widać, że zarządzanie 3.0 silnie odnosi się do manifestu Agile czy nawet do wartości Scruma. Od modelu 1.0 czy 2.0 różni się zaś tym, że władza nie jest w rękach tych “na drogich fotelach”, a w rękach wszystkich członków organizacji. Nie oznacza to przekazania udziałów w firmie i pełnomocnictw każdemu zatrudnionemu pracownikowi, ale pozwala partycypować aktywnie w podejmowanych decyzjach i działaniach na tyle na ile to możliwe i rozsądne. 

Praktyki Zarządzania 3.0

Aby wspierać wyżej wspomniane założenia, Jurgen Appelo w swojej organizacji rozwija ideę Zarządzania 3.0 i oferuje wiele aktywności, jakie wspierają motywowanie i mobilizowanie zespołów do twórczego działania, usprawniania i eksperymentowania. Między innymi w skład tych aktywności wchodzą praktyczne ćwiczenia nazwane Praktykami Zarządzania 3.0.

Praktyki to zbiór kilkunastu ćwiczeń, np. Kudos cards, Happines Doors, Feedback Wrap, które przez facylitowany przebieg wspierają opisane w podstawie metody perspektywy. Są proste i gotowe do wdrożenia. Być może niektóre z nich już wykorzystujecie! 

delegation poker
https://management30.com/practice/delegation-poker/

Wiele z tych praktyk wspiera inspekcję i adaptację, które w podejściu zwinnym są bardzo istotną częścią codzienności. Uważam, że dają też ciekawe ramy dla powtarzających się problemów. Mogą być również świetnym sposobem na przeprowadzenie Sprint Retrospective. 

Podsumowanie

Wszystkich z czytających, którzy nie mieli okazji zapoznać się z książką czy blogiem Jurgena, serdecznie zachęcam do nadrobienia tematu. Jeśli zajmujecie się pracą z zespołami zwinnymi, zauważycie na pewno całą masę przenikających się wartości, działań i spostrzeżeń. Zarządzanie 3.0 uzupełnia się z Manifestem Agile, ale nie jest tym samym. Obie rzeczy wspierają się wzajemnie, budują właściwe podejście do tworzenia nowych, skomplikowanych rzeczy i nadają kulturze organizacji zupełnie odmienny wymiar niż możemy to zobaczyć w organizacjach hierarchicznych.

Na koniec Agile Hunters i Jurgen na konferencji Agile By Example 2019 🙂

Miniatura artykułu pochodzi ze strony: https://management30.com/shop/delegation-poker-cards/


Sprawdź nasze ostatnie artykuły: