Codzienna praca w Scrumie na pierwszy rzut oka, to skupienie na rolach, wydarzeniach, artefaktach, celach i wizji produktu. Niezauważalnie, przenikając się w tym wszystkim, funkcjonują też filary, empiryzm i wartości. Z moich obserwacji, o tych ostatnich rzadko rozmawia się w zespole, bo częściej się tymi elementami żyje, stosując bez wskazywania, że to właśnie one. Z drugiej strony, może zdarzyć się tak, że wcale ich nie ma, a to ma już wpływ na powodzenie wspólnych działań. 

Wysoką wartość wykonywanej pracy można osiągnąć w grupach, które pracują razem, w pewnego rodzaju harmonii. Od każdego z członków wymaga się tego samego i ufa się, że wszyscy postępują w ten sam sposób i z jednakową intencją. Tak można podsumować sens wartości Scruma. 

Wartości Scruma w Przewodniku o Scrumie

W Przewodniku po Scrumie czytamy, że omawiane wzorce postępowania są po to by stosowanie Scruma przynosiło efekty, jakich po nim się spodziewamy. Autorzy wymieniają pięć wartości:

 • Zaangażowanie,
 • Skupienie,
 • Odwaga,
 • Szacunek,
 • Otwartość.

W źródle autorzy podkreślili także to, że wartości nadają swojego rodzaju kierunek w odniesieniu do akcji jakie podejmuje Scrum Team. Wszystkie z wymienionych mają swoje miejsce w każdym działaniu – spotkaniach, zachowaniu, we współpracy, artefaktach, a w konsekwencji przyczyniają się do budowania zaufania wśród wszystkich tworzących produkt. 

W kolejnych punktach wrócę jeszcze raz do tego, jak w Przewodniku o Scrumie napisano o każdej z wartości, wykorzystam to do przedstawienia praktycznego podejścia do ich urzeczywistniania. A teraz, chciałabym odnieść się do korzeni, czyli do Manifestu Agile.

Korzenie – Manifest Agile

W Manifeście Agile również znajdziemy wartości: 

W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:

Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi

Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji

Współpracę z klientem od negocjacji umów

Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Jest ich cztery i te po lewej, są bardziej cenione od tych po prawej, choć wszystkie są ważne w procesie tworzenia produktu. Gdyby bardziej się im przyjrzeć to z łatwością można by dokonać dopasowania w wartościach Scruma. Dla przykładu „działające oprogramowanie” może mieć odzwierciedlenie w zaangażowaniu i skupieniu, zaś „ludzie i interakcje” w szacunku. Dla mnie odkrycie tego powiązania było bardzo wartościowe. Zdałam sobie sprawę, że Scrum bardzo mocno realizuje wszystko to co znajduje się w Manifeście. Niby oczywiste, ale dla mnie to kolejna okazja do tego, by stwierdzić, że wszystko łączy się w jedną spójną całość i daje nam nieograniczony wachlarz możliwości do pracy nad zwinnością w zespołach.

Wartości Scruma w praktyce

Dość teorii :). Rzućmy okiem na praktykę. Poniżej zebrałam kilka przykładów do każdej z wartości dla lepszego zobrazowania ich udziału w codzienności scrumowej.

wartości scruma

Scrum Team z zaangażowaniem podchodzi do realizacji celów oraz do zapewniania sobie wzajemnego wsparcia.

 • Zaangażowanie przejawia się w osiąganiu celów Scrum Teamu. Na przykład członek zespołu może zwrócić uwagę na Daily Scrum, że dyskusje odbiegają od rozważań nad Celem Sprintu.
 • Członek innego zespołu może wspierać Scrum Team we wdrożeniu nieznanej im technologii.
 • Developerzy pomagają sobie wzajemnie by móc ukończyć elementy Backlogu w Sprincie. 
wartości scruma

Skupia się przede wszystkim na pracy do wykonania w Sprincie, aby jak najbardziej zbliżyć się do osiągnięcia celów.

 • Zespół skupia się na realizacji najważniejszych zadań, nawet gdy nie są to zadania łatwe lub przyjemne. 
 • W przypadku pojawienia się problemów w realizacji zadań skupienie zespołu jest na rozwiązaniu zamiast na przyczynie. 
 • Wszyscy członkowie Scrum Teamu skupiają się na satysfakcji klienta i dostarczanej mu wartości. Nawet wtedy, gdy jest ona inna niż ich wyobrażenia.
wartości scruma

Członkowie Scrum Teamu mają odwagę robić to, co należy i mierzyć się z trudnymi problemami. 

 • Developerzy podejmują się zadań nawet wtedy, gdy wymagają one od nich nauki nowych umiejętności.
 • Członkowie zespołu nie boją się wyjaśniania trudnych sytuacji na Sprint Retrospective. 
 • Product Owner ma odwagę podjąć decyzje samodzielnie, pomimo wielu różnych głosów od interesariuszy.
wartości struma

Członkowie Scrum Teamu szanują się wzajemnie jako kompetentne, niezależne jednostki oraz jako takie są szanowane przez osoby z nimi współpracujące.

 • Wszyscy członkowie Scrum Teamu biorą pod uwagę odmienne zdanie interesariuszy i kolegów z grupy, nie podważają przy tym ich wiedzy, czy umiejętności.
 • Developerzy szanują decyzje Product Ownera, ufając w jego kompetencje, nawet gdy nie zgadzają się z priorytetami przez niego ustawionymi. Podejmują dyskusje i dzielą się wiedzą ekspercką, posługują się rzeczowymi argumentami by pokazać inne podejście do omawianego tematu.
 • Scrum Team akceptuje swoją różnorodność i szanuje osoby będące dopiero na początku przygody ze Scrumem czy tworzeniem oprogramowania i chętnie dzieli się z nimi wiedzą. 
wartości scruma

Scrum Team oraz jego interesariusze zachowują otwartość w sprawie pracy i wyzwań z nią związanych.

 • Członkowie zespołu z pokorą przyjmują krytykę swojej pracy, są otwarci na uwagi i pracują nad swoimi słabościami.
 • Product Owner jest otwarty na dyskusje z interesariuszami, wysłuchuje ich i bierze pod uwagę nowe pomysły czy wątpliwości.
 • Scrum Master dzieli się swoimi obserwacjami co do pracy całego Scrum Teamu i proponuje rozwiązania, jeśli jest to konieczne. 
 • Developerzy chętnie biorą udział w dyskusjach o produkcie, dzielą się przemyśleniami i wysłuchują zdania innych.

Relacja wartości i filarów Scruma

Trzy filary Scruma to Przejrzystość, Inspekcja i Adaptacja i mają one dużo wspólnego z wartościami. By doskonalić się w tych drugich, Scrum Team powinien pracować nad pierwszymi. 

Zobaczmy jaki mają  na siebie wpływ:

 • Przejrzystość – zespół jest skupiony i otwarty w stosunku do pracy, co pozwala im zachować przejrzystość działań, możliwości i ewentualnych zagrożeń. Dzięki szacunkowi i odwadze, nie ma miejsca na ukryte informacje, a losy produktu są wszystkim znane. 
 • Inspekcja – zespół wykazuje się odwagą i otwartością w odnajdywaniu możliwych usprawnień, co pozwala im na inspekcję własnej pracy, a także szanuje zdanie każdego członka grupy w tym zakresie.
 • Adaptacja – zaangażowanie zespołu we wdrażaniu usprawnień wpływa na adaptację zmian koniecznych do dostarczania najlepszej możliwej wartości produktu. Takie działania wymagają także odwagi i skupienia nad wdrażaniem nieszablonowych rozwiązań.

Oczywiście, wymienione wyżej sytuacje to tylko przykłady. Podobne stwierdzenia można zastosować do spotkań, ról, artefaktów – te wszystkie elementy łączą się ze sobą. Stosowane razem przynoszą doskonałe rezultaty. 

Podsumowanie

Mam nadzieję, że opisane wyżej sytuacje u Was nie występują, a wartości z powodzeniem są stosowane :). Pracując nad produktami z wykorzystaniem Scruma, lubiłam mówić o wartościach, czy przywoływać je w sytuacjach trudnych, ale i tych radosnych. To był mój sposób na „oswajanie” zespołu z tymi pojęciami, które stawały się w pewnym momencie rzeczywistością. 

Jeśli jesteś Scrum Masterem, zbadaj, jak wartości mają się w Twoich Zespołach :).


Sprawdź nasze ostatnie wpisy: