Ale jak to? Przecież Sprint Retrospective to jedne z najbardziej oczekiwanych wydarzeń przez każdego Scrum Mastera do poprowadzenia! Można przygotować ciekawą formę dyskusji, zagrać w jakąś grę, przejść przez wszystkie stadia efektywnej retrospektywy i w końcu się “wykazać”. Niekoniecznie. Dla pocieszenia powiem, że też tak postrzegałam to wydarzenie na początku swojej przygody ze Scrumem. Nie dziwi mnie więc fakt, że zdecydowana większość nowicjuszy w butach Scrum Mastera ma podobny tok rozumowania. Niejednokrotnie poświęca niewspółmierną część swojego czasu i zaangażowania w przygotowanie fabuły Sprint Retrospective, zapominając o randze i ważności pozostałych wydarzeń. Chciałabym zatem żebyśmy dziś bliżej przyjrzeli się Sprint Retrospective z perspektywy odpowiedzialności Scrum Mastera i odczarowali trochę jego rolę na tym wydarzeniu. 

Sprint Retrospective

Na początku sprawdźmy definicję i cel samego wydarzenia. 

Celem Sprint Retrospective jest planowanie sposobów na podniesienie jakości i efektywności.”

Scrum Guide, 2020

Można więc powiedzieć, że wszystkie akcje podczas tego wydarzenia powinny służyć dokonaniu inspekcji pracy Scrum Teamu, a następnie adaptacji do zauważonych usprawnień.

Idąc dalej, w Przewodniku mamy również jasno zdefiniowane co powinniśmy mieć na początku wydarzenia. Inaczej mówiąc co powinno być naszym wkładem, czyli czymś do czego powinniśmy się odnosić w trakcie spotkania: 

“Scrum Team sprawdza, jak przebiegał ostatni Sprint w odniesieniu do osób, interakcji, procesów, narzędzi oraz Definicji Ukończenia.“

Scrum Guide, 2020

Reasumując powyższe, biorąc pod uwagę cały opis wydarzenia w Przewodniku i dodając trochę własnej interpretacji na tzw wejściu mamy więc:

  • Jasny i znany wszystkim cel wydarzenia, 
  • Cały bieżący Sprint – jego przebieg, potencjalne problemy i ich rozwiązania/próby rozwiązań,
  • Hipotezy wraz z rezultatami eksperymentów z poprzedniego Sprint Retrospective, 
  • Narzędzia i metryki,
  • Cały Scrum Team, i relacje oraz interakcje w zespole,
  • Definicję Ukończenia
  • I wszystko to co Scrum Team uzna za stosowne do przyniesienia na spotkanie, a co może mieć  pozytywny impakt na efektywność i jakość. 

Co ważne, w Przewodniku po Scrumie przeczytamy: “Sprawdzane elementy często różnią się w zależności od specyfiki pracy.”, więc ostateczna forma i to o czym będziemy rozmawiać może się różnić w każdym zespole, ale z pewnością powinniśmy balansować wokół powyżej listy. 

Co ten Scrum Master powinien tam więc robić?

“[Scrum Master] dba o to, aby wszystkie wydarzenia scrumowe się odbywały, były konstruktywne i produktywne oraz by mieściły się w wyznaczonych ramach czasowych.”

Scrum Guide, 2020

Zacytowany fragment Przewodnika po Scrumie powinien być bodźcem do pewnego rodzaju refleksji. Jak zapewne zauważyliście  nie ma słowa o tym, że to Scrum Master powinien prowadzić to wydarzenie. Dokładnie tak. Scrum Master nie ma obowiązku prowadzenie, facylitacji czy też przygotowania agendy i przebiegu Sprint Retrospective. Co ważne jednak: 

“Scrum Master ponosi odpowiedzialność za efektywność Scrum Teamu. Czyni to poprzez stworzenie mu odpowiednich warunków do poprawy stosowanych przez niego praktyk, zgodnie z regułami Scruma.”

Scrum Guide, 2020

Jeżeli Scrum Team czuje taką potrzebę, możemy i powinniśmy przejąć rolę facylitatora na wydarzeniu. Pamiętajmy jednak, że nasza nieobecność na spotkaniu nie powinna powodować jego anulowania. A raczej wzbudzić w zespole jeszcze większy zew samoorganizacji i ogarnięcia całości we własnym zakresie. To my, jako Scrum Masterzy, ponosimy odpowiedzialność za efektywność zespołu jak i produktywność i konstruktywność wszystkich wydarzeń w Scrumie. Warto więc, a nawet trzeba, nauczyć zespół jak wyciągać z tego wydarzenia, jak i ze wszystkich pozostałych, maksymalną wartość. 

Konieczność facylitacji wydarzeń Scrumowych obalałam w artykule poświęconych Faktom i Mitom dla Odpowiedzialności w Scrum Teamie – polecam tam zajrzeć i sprawdzić czy jeszcze któryś z mitów figuruje u Was na liście stałych elementów. 


Sprawdź nasze poprzednie wpisy o Sprint Retrospective :